Dom > Vijesti > Sadržaj

Pošaljite primere meksičkim kupcima danas (optički nivojski prekidač)

Kupac pošalji upit o prekidaču optičkog nivoa do mene

U jednoj noći. Odgovorit ćemo mu i citiramo ga ASAP drugi dan.

Posle nekoliko dana odgovorio mi je da se nadam da će mu poslati uzorak u početku,

On nosi teret i pruži svoj DHL račun.


Nakon razgovora sa mojim šefom, slažemo se s tim. I kontaktiramo

Sa fabrikom ASAP.

Danas smo ga poslali.Imali smo dobar razgovor sa svojim kupcima.

Radujemo se povratnim informacijama o kupcima.